top of page

Er matsikkerheten vår truet?Awake fikk oppdraget da klimarapporten til Utviklingsfondet skulle digitaliseres og gjøres søkbar på områder i Norge. På dinklimaframtid.no kan du se hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for norsk landbruk og sammenligne resultatene med Malawi, et veldig klimautsatt land i Afrika.

I klimarapporten "Er matsikkerheten truet? - Klimaendringer og matproduksjon i Norge og Malawi.” har Utviklingsfondet sett på hva som skjer med maten vår i en varmere verden. Over hele verden opplever bønder at dyrkningsforholdene endrer seg. De må tenke nytt, men hvordan? Hvordan ser klimatilpasning ut i praksis, og hva blir konsekvensene hvis vi lar være? – Vi må snakke mer om klimatilpasning, sier Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet. – Det får altfor lite oppmerksomhet. Klimaendringene skjer her og nå, og det haster å gjøre noe. Det gjelder både her i Norge, men ikke minst i utviklingsland som Malawi. Småbøndene står i frontlinjen for klimaendringene.Din klimaframtid – Da vi skulle finne noen som kunne digitalisere mat- og klimarapporten leverte Awake det klart beste tilbudet. En frisk utfordrer med en kul måte å tenke bærekraft på en helhetlig måte, i alle ledd. Awake jobber kun med bærekraftige prosjekter og setter klima og miljø i front. Det har vært utrolig gøy å samarbeide om dette prosjektet, og vi er skikkelig stolte av resultatet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Siri O. Kvalø i Utviklingsfondet. – Vi er veldig fornøyde med å få inn Utviklingsfondet i kundebasen, å kunne jobbe med en aktør som bekjemper sult og fattigdom føles veldig meningsfylt. Utviklingsfondet er en kunde som virkelig setter klima på dagsordenen og tilrettelegger med gode tiltak for fremtiden, sier Marte Alstad Hansen, kreativ leder i Awake.


dinklimaframtid.no kan taste inn postnummeret ditt, for å få opp spesifikk informasjon for ditt område om hvordan din klimaframtid ser ut med ulike scenarier for global oppvarming. Både dagens situasjon, 2-4 graders temperaturøkning og over 4 graders økning presenteres. Det er ikke bare utfordringene som presenteres. Utviklingsfondet har intervjuet mange bønder som er i gang med klimatilpasning på sin gård, både i Norge og i Malawi. – Det er viktig for oss å få fram at det er mulig å gjøre noe for å tilpasse seg et endret klima. Det er ikke alltid det er så mye som skal til, heller, fortsetter en engasjert Odegard.
Historier og erfaringer fra bønder

Einar Kiserud driver en melkegård på Spydeberg i Østfold. Han ble hardt rammet av tørken i 2018, og reiste etterpå til Malawi for å lære mer om klimaendringer og klimatilpasning. Det møtte han Esther og Collings, som driver en liten gård nord i landet. Det ble en øyeåpnende reise som resulterte i dokumentarfilmen Uår (vist på NRK i september 2019).


- Vi var helt uforberedt, forteller Kiserud om tørkesommeren. - Man har jo hørt at været skal bli villere, våtere og varmere, ikke tørrere. Det var en vanskelig tid. Jeg tenkte mange ganger at jeg hadde lyst å slutte som bonde. Kiserud forklarer hvordan han nå blant annet prøver å spre risikoen ved å utnytte større deler av vekstsesongen.Einar Kiserud. Foto: Julie Lunde Lillesæter


- Jeg sår vårkorn om våren, høstraps i slutten av juli og høstkorn i september. Da har jeg spredt risikoen litt. Alle tre vil ikke slå til, men det er alltid en av de som blir bra.


- Det viktigste jeg tror at Esther, Collings og jeg kan formidle er at klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere mat. Mat trenger alle folk i hele verden. Derfor må vi gjøre noe med det. Det er ikke vanskeligere enn det, avslutter Kiserud.


Klimatilpasning er mulig, men vi må komme i gang nå – På nettsiden har vi samlet det vi har funnet av tilgjengelig informasjon per i dag, vi har pløyd oss gjennom utallige forskningsrapporter og har gjort grundig research. Sammen med utvikler Yonas Sandbæk og designer Fredrik Stabenfeldt, har Awake hjulpet oss med å presentere innholdet på en lettfattelig måte. Alle kildene vi har brukt presenteres også på siden, så man kan finne masse materiale å dypdykke ned i hvis man er ønsker. Denne siden er rett og slett en samling av den beste kunnskapen på feltet, per i dag, avslutter Odegard.
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page