top of page

Forankring og kommunikasjon av bærekraft

Norway's Best er en stor reiselivsaktør som blant annet håndterer reisemålene Flåm og Myrkdalen. Dette innebærer blant annet drift av Flåmsbanen, hoteller, skisenter, transport og en rekke aktivitetstilbud.


Workshop in destination Flåm
Norway's best - Workshop i Flåm.

Høsten 2022 ble Awake engasjert av Norway’s best for å lage en oversikt over deres bærekraftsarbeid, skape en felles forståelse, og øke engasjementet gjennom intern og ekstern kommunikasjon. Prosessen var basert på Awake sitt kommunikasjonsverktøy for bærekraft.


“Vi har fokusert på selskapets bærekraftsarbeid i lang tid. Likevel har det vært utfordrende å skape en felles forståelse av hva bærekraft betyr og hvilke aspekter som er de viktigste for oss. Ikke bare for vår virksomhet, men også forstå hvilke områder som virkelig engasjerer våre ansatte. Vi ønsket å ha bærekraft og samfunnsansvar (CSR) som en grunnleggende del av identiteten og stoltheten i selskapet. Samarbeidet med Awake ga oss ikke bare muligheten til å oppnå dette, men vi oppdaget også at lidenskapen for, og kunnskapen om bærekraftig utvikling var mye mer utbredt i selskapet enn vi tidligere trodde.” sier Theres Kiboko, People & Culture i Norway’s Best.


Norway's best
Workshop med 50 deltakere fra Norway's best samlet på Fretheim Hotel i Flåm.

Awake startet prosessen med en strategisk workshop om bærekraft med 50 deltakere fra organisasjonen. Både ledere og ansatte med ulike roller og fagområder deltok. For å få mest mulig ut av samlingen, brukte vi en metode med ulike oppgaver for økt forståelse av bærekraftsarbeidet, blandet med øvelser i indre utvikling.


“Workshopen og den påfølgende prosessen har hjulpet oss med å finne vår kollektive stemme. Vi har også fått utfordret våre synspunkter og fokusområder, noe som har ført til givende diskusjoner. Dette har resultert i noe vi kollektivt tror 100 % på, samtidig som at Awake har gitt oss de kommunikasjonsverktøyene og argumentene vi trenger for å fremme våre saker både internt og eksternt.” sier Theres Kiboko.

Norway's best
Norway's best, Nærøyfjorden - UNESCO verdensarven.

Photo: Creditom prosessen ble det definert én hjertesak og fem hovedområder igjennom et innsiktsarbeid med prosjektgruppen og en bredere spørreundersøkelse i hele organisasjonen. Dette er bærekraftsområder som ligger tett på kjernevirksomheten, der Norway’s best gjør mange tiltak, hvor de har satt seg ambisiøse mål og noe de har et sterkt engasjement for og bryr seg om. Ivareta naturen, Mat, Mangfold, Transport, Arbeidsplasser og Investering.

 

Noe som er særdeles viktig når man skal kommunisere bærekraft på en troverdig måte er å være transparent. I prosessen kartla vi utfordringene og avsjekket for grønnvasking, slik at Norway’s best kan snakke åpent om dette. Her så vi på hva Norway’s best har påvirkning på, og hva som er utenfor deres ansvarsområde. Samt hvilke retningslinjer de skal følge og hvilke konsekvenser kommunikasjonen kan ha.


“Det er herlig å se hvor mye Flåm og Myrkdalen betyr for de som jobber i Norway’s best. Her er det ekte engasjement og ekte følelser for å ta vare på natur og folk. Når det er så genuint, så er det lett å lage god kommunikasjon.” sier Marte Alstad Hansen, Kreativ leder i Awake.

Norway's best
Camilla Elise Berg, Daglig leder i Awake, fasilitering av workshopen i Flåm.

 

For å forankre og skape en felles forståelse rundt bærekraftsarbeidet i organisasjonen, så utviklet vi en intern presentasjon som enkelt forklarte prosessen og de strategiske valgene. Slik at ansatte og nye kollegaer enkelt kan sette seg inn i hva Norway’s best gjør på bærekraft og hvordan det kan kommuniseres utad. Dette inkluderte også en kort forklaring av alle hovedområdene, utfordringene, en heis-pitch og hvordan du som ansatt kan involvere deg.

 

Norway’s best jobber helhetlig med bærekraft, det er en viktig del av selskapsstrategien. Fordi naturen er mye av grunnlaget for at de eksisterer som selskap, ligger hovedfokuset i å ivareta naturen i reisemålene. Men selve drivkraften til å få fortgang i arbeidet ligger i menneskene som bidrar. Derfor er de opptatt av å ta godt vare på ansatte, lokalbefolkningen og besøkende. Slik at de sammen kan ha en enda større positiv innvirkning på lokalsamfunnet og øke verdigrunnlaget i regionen. Derfor var det viktig for oss å bruke metoder for indre utvikling i arbeidet og introdusere de globale indre bærekraftsmålene; Inner Development Goals.

 

“Utfordringene med klimaendringer og nedbrytning av natur har vært et samfunnsaktuelt tema i flere tiår. Det har vært stort fokus på å finne tekniske løsninger, men det er på høy tid at vi også retter oppmerksomheten mot de menneskelige forholdene som trengs for å møte disse og andre utfordringer. Awake fokuserer på de indre utviklingsmålene i sitt arbeid og er med dette ganske unike i Norge. Deres tilnærming er tydelig gjennom hele prosessen. Vi må rette større fokus mot vår indre kapasitet, spesielt de egenskapene som vil hjelpe oss med å møte en stadig mer kompleks verden. Dette vil ikke bare gjøre oss i stand til å løse utfordringene, men også opprettholde vår indre motstandskraft, og sikre lykke, motivasjon og mening. Jeg tror dette vil være avgjørende for hvordan selskaper driver virksomheten sin i fremtiden, og hvor godt de kan skape meningsfull og bærekraftig endring samtidig som de lykkes i markedene de opererer i.” sier Theres Kiboko.

Awake and Norway's best
Personer på bildet: Marte Alstad Hansen, Theres Kiboko, Camilla Elise Berg, Arve Tokvam and Anne Mæland Hirt.

 “Vi gleder oss til å se hva Norway’s best oppnår fremover. De er virkelig en fremoverlent samfunnsbygger som går foran når det gjelder bærekraftig reisemålsutvikling. Deres måte å samarbeide på for å skape verdi og hvordan de tar smarte, bærekraftige valg for fremtiden kommer til å skape merverdi for nye generasjoner.” avslutter Marte Alstad Hansen, Kreativ leder i Awake.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page