top of page

Indre bærekrafts workshop

Gnist er et konsulentbyrå bygget på tillit, åpenhet og transparens mellom ansatte, kunder og partnere. En gang i året arrangerer Gnist Gnistdagen, en dag med ulike temaer innen personlig utvikling og ledelse. I år var temaet indre bærekraft, der Awake fasiliterte en 3 timers workshop for ansatte.


Indre bærekraft er et tema som er på vei til å bli en massiv global bevegelse. Dette er gode nyheter for oss i Awake, fordi en del av vår jobb er å hjelpe kunder med å integrere indre bærekraft og lære dem våre verktøy. Likevel er det fortsatt en ny bevegelse, og de få som har tatt det inn som en del av sin organisasjon, anses fortsatt å være tidlig ute. Gnist er en slik bedrift med høyt fokus på indre utvikling, de ønsket å lære mer om temaet og bli inspirert gjennom vår workshop.


Hvorfor er indre bærekraft så behøvd i verden akkurat nå?

Det er ikke bare planeten som brenner. Utbrenthet er på sitt aller høyeste og mye tyder på at det vil øke.


Gallups undersøkelse «State of the Global workplace 2022» avdekket at vi aldri før har vært mer bekymret, triste eller i smerte enn vi er i dag. Undersøkelsen er basert på svar fra 154 000 ansatte fra 145 land. Studier viser at i en sånn stresstilstand vi lever i, er ikke mennesker i stand til å være kreative, innovative, tenke nye tanker eller vise medfølelse. I tillegg beveger vi oss ikke raskt nok til å klare å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Og hvordan kan vi få fortgang i prosessen når de fleste bærekraftsstrategier ikke blir implementert eller forstått av ansatte? I Arthur D. Little-rapporten "Overcoming the challenges to sustainability from 2022", hvor 85 store og mellomstore bedrifter fra hele verden deltok, ser vi at bærekraftsstrategier ikke er utviklet eller forstått av 71% av ansatte i bedriftene. Selv blant de som har en strategi på plass, innrømmer nesten to tredjedeler at virkningen og retningen ikke er tydelig for de ansatte. For å kunne drive positiv endring må vi starte med oss selv. Vi trenger å optimalisere våre indre ressurser for å ha nok kraft til å bidra til å ta vare på planeten vår.I fjor ble de nye globale indre bærekraftsmålene lansert, Inner Development Goals (IDG). Et rammeverk med 5 dimensjoner og 23 ferdigheter som trengs for å fremskynde prosessen mot å nå FNs bærekraftsmål. Som offisiell IDG hub er vi i Awake veldig entusiastiske av å kunne være vitne til at indre bærekraft øker som bevegelse igjennom IDG initiativet. På Gnistdagen snakket vi om hva indre bærekraft er og ga en innføring i rammeverket Inner Development Goals. Deltakerne fikk oppleve å prøve ut en indre praksis gjennom Awakes meditasjon, innovative øvelser, energi-øvelser, lekne oppgaver og utfordrende spørsmål til å reflektere over i grupper."Awake holdt en kreativ workshop for oss. Vi fikk en god introduksjon til hva indre bærekraft innebærer og hvorfor det er viktig for å lykkes med egen bærekraftsstrategi, og for å nå FNs bærekraftsmål." sier Rachel Lossius Enstad i Gnist.


"Indre bærekraft er svært viktig i arbeidet vårt som teknologiledere og coacher. En bærekraftig tankegang bidrar til å øke bevisstheten om våre egne verdier og handlinger, og gir oss verktøy som gjør at vi selv blir tryggere og står sterkere i våre oppdrag. Etter Awake sin lærerike workshop, delte noen av Gnisterne sine personlige historier og erfaringer fra sine oppdrag. Gjennom disse historiene ble det klart at å ha indre bærekraft ikke bare er viktig for å oppnå en god balanse personlig, men også for å lede andre og å bygge fremragende team." konkluderer teamet i Gnist.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page