top of page

Sammen skaper vi en
attraktiv fremtid

VI ER ET KOMMUNIKASJONSBYRÅ SOM KUN JOBBER 

MED BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vår tilnærming

Awake er en hjertestyrt bedrift som jobber med å kommunisere og forankre bærekraftsstrategier og integrere indre bærekraft for bedrifter. Vår misjon er å utvikle løsninger som driver positiv endring for mennesker, planeten vår og bedrifter sin økonomiske levedyktighet. Vi bruker vår tid og våre talenter til å jobbe med meningsfylte prosjekter som bidrar til å løse globale utfordringer. Vi har en holistisk tilnærming til bærekraft basert på kombinasjonen av ytre og indre bærekraft. Vi tror fremtiden blir fantastisk så lenge vi klarer å forestille oss det.

01_TGG_Horizontal_color1.png
IDG_Logo_Horizontal.png
Our approach
1pexels-rdne-stock-project-7502198 kopi_edited.jpg

Awaken Your Business

Et indre program for å integrere Inner Development Goals i organisasjoner.

'Awaken Your Business' er et program designet for å integrere rammeverket til Inner Development Goals i organisasjoner. Lær om betydningen bak de fem IDG-dimensjonene: Being, Thinking, Relating, Collaborating og Acting, og få praktisk erfaring med de 23 ferdighetene gjennom profesjonell veiledning.
 

I dagens komplekse og dynamiske verden er det mer viktig enn før å ta vare på våre menneskelige ressurser for å være en attraktiv arbeidsplass. For å vokse og få fart i bedriften trengs en helhetlig tilnærming der vi nærer hele virksomhetens økosystem. Vi legger vekt på indre kvaliteter som selvbevissthet,  motstandsdyktighet og autentisk lederskap.

En transformerende tilnærming til organisatorisk vekst, forankret i prinsippet om at bærekraftig suksess begynner innenfra.

tool.jpg

Prosessverktøy for bærekraft

Vi har utviklet et verktøy som hjelper bedrifter med å forankre og kommunisere sin bærekraftsstrategi. Igjennom en 4-stegs-prosess får dere oversikt over bærekraftsarbeidet, prioriterer og skaper mening i det dere gjør, og forteller deres unike historie med trygghet og stolthet! Vårt system gjør et komplekst tema mer forståelig og gir dere den drivkraften dere trenger for å få full fart i den bærekraftige utviklingen. 

Ikke bare produser flere produkter, produser løsninger for en bedre verden.

- Vår Kreative leder

Indre bærekraft

Hvorfor skal du i det hele tatt bry deg om bærekraft om du ikke føler at du er del av naturen og helheten? Ved å gjøre det indre arbeidet vil du få en bedre forståelse for at vi alle er avhenging og tilknyttet hverandre. I Awake jobber vi med indre bærekraft hver dag, det er en del av vår kjernevirksomhet. Det holder oss motiverte, reflekterte og energiske.

Indre bærekraft handler om å finne mening, sammenheng, øke bevissthet og jobbe med intuisjon og balanse. Vi tror det er selve nøkkelen til å forandre verden. Hvis du ikke jobber med indre bærekraft, vil du heller aldri se det fulle potensialet i ditt bærekraftsarbeid. Verdien av å ha et team som har gjort det indre arbeidet er uvurderlig.

Foredrag og workshop

Vil du vite mer om hvordan man kommuniserer bærekraft? Våre foredrag og workshops er fylt med kunnskap, kreativitet, inspirasjon og relevante tips. Vi sikter alltid på å gi våre kunder den energiboosten de trenger for å skape positiv endring i verden. Vi skreddersyr også våre tjenester til en spesifikk bransje eller marked ved forespørsel.

Camilla Elise Berg and Marte Alstad Hansen in Awake.

Ikke la perfeksjonisme
gå foran prosess.

- Vår Daglige Leder

Si hei til oss

Bærekraft handler om samarbeid. Enten du er en kunde, et byrå, en fremtidig kollega eller bare noen som er interessert i Awake; ikke nøl med å kontakte oss! Vi er nysgjerrige på hvem du er og hva vi kan gjøre for deg. La oss bli kjent med hverandre og skape en attraktiv fremtid sammen. 

Sea with a small wave.

Subscribe to our newsletter

Thanks for subscribing!

bottom of page